Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
 
WebbGIS stängs ner
Historiska museets WebbGIS (Mapview) har stängts ner och systemet avvecklats.
Systemet avvecklas på grund av flera faktorer, bl a svårigheter att underhålla den tekniska plattformen och svårigheter att anpassa tjänsten till en förändrad datamodell samt att tjänsten inte längre motsvarar varken verksamhetens eller användarnas behov.

För att överblicka kulturarvsinformation via en karta rekommenderas i stället webbplatserna Kringla eller Fornsök som tillhandahålls av Riksantikvarieämbetet.
För mer information kontakta Registeransvarig (e-postadressen visas längst ner i sidan).