Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
 
Ny start- och söksida i Sök i samlingarna
För att göra det lättare för fler att söka och hitta mer i Historiska museets samlingar har vi utvecklat en ny sökfunktion. Du kan nu fritextsöka - "Googla" - i Historiska museets databas.
Nytt är också att du kan söka i mer än Historiska museets databas. Genom att välja källa kan du exempelvis söka bland mer än 3,3 miljoner kulturarvsdataobjekt som fornlämningar, bebyggelseobjekt, fotografier och föremål från andra museer. Här finns även artiklar från Fornvännen och Libris sökbara. Som sökmotor används K-samsök / SOCH som Statens historiska museer har varit en av initiativtagarna till och som drivs av Riksantikvarieämbetet.

Mycket nöje!

PS. Den gamla webbplatsen finns kvar. Välj Webbplats för forskare i menyn för att gå till den gamla söksidan.
För mer information kontakta Registeransvarig (e-postadressen visas längst ner i sidan).