Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
 
Vill du bidra med information i Sök i samlingarna?
Just nu planeras för nya funktioner i Sök i samlingarna som ska ge bättre verktyg för er användare. Funktionerna kommer att vara tillgängliga för inloggade användare och bygger på att ni har möjlighet att vara mer delaktiga och kunna bidra med information.
Målet är att ni användare på ett enklare och smartare sätt ska kunna använda tjänsten som ett arbets-, forsknings- och studieverktyg. Vad vill egentligen ni bidra med och vad kan vi locka er med för funktioner?
För mer information kontakta Registeransvarig (e-postadressen visas längst ner i sidan).