Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
 
Förbättringar i Sök i samlingarna
Idag lanseras en ny version av Sök i samlingarna. Den nya versionen har förbättrats på flera punkter och nya sätt att överblicka och nå samlingarna introduceras.

  • En kategorisering av föremålen. För att göra samlingarna lättare att nå har ca 330 000 föremålsposter klassificerats till tio övergripande föremålskategorier. Dessa kan användas när du söker efter föremål men även användas på en tematisk sida för kategorier där du överblickar samlingar per kategori och period.

  • En helt ny utforskare där du kan överblicka samlingarna i en trädstruktur som har sin utgångspunkt i begrepp som Var? När? och Vad?

  • En tematisk presentation av gravarna på Björkön i Mälaren, merparten undersökta av Hjalmar Stolpe under perioden 1871-1895.

  • En tematisk presentation av ett antal intressanta platser på Adelsö och Björkö i Mälaren.

  • Samlingsöversikter över Län och Kommuner.


Läs mer om förändringarna i den nya versionen här.
För mer information kontakta Registeransvarig (e-postadressen visas längst ner i sidan).