Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
 
Uppordning av material från Vreta kloster
Flera viktiga äldre delar av samlingarna har uppordnats inom Statens historiska museers accessprojekt Invite - Öppna samlingar vid SHMM. Resultaten är tillgängliga direkt via Sök i samlingarna. Nu inleds en serie presentationer av enskilda uppordningsteman. Först i raden är Vreta kloster.
Fotografi | Trebensgryta från Vreta kloster

Trebensgryta av svartgods, SHM 18011:20. Foto Eva Vedin, © SHM.

För mer information kontakta Registeransvarig (e-postadressen visas längst ner i sidan).