Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
 
Accessprojektet fortsätter på Historiska museet
Bild | Uppordning | Ny Björn Gustafsson

Ny Björn Gustafsson uppordnar Birka-material.
Foto: SHM.

Statens historiska museer (SHMM) har beviljats ytterligare 7,6 miljoner kronor av Kulturrådet för accessprojektet under 2007. Projektet, som sammanlag sysselsätter 27 personer, fortsätter året ut.
De ytterligare medlen innebär att arbetet med de arkeologiska och osteologiska samlingarna kan fortsätta till och med den sista december i år. Sammanlagt kommer 16 personer att arbeta med uppordning, dokumentation och digitalisering av föremål och ben vid Samlingsenheten på Historiska museet. Fyra osteologer arbetar med uppordning av benmaterial. Tio arkeologer arbetar med uppordning av arkeologiskt material samt accession av föremål som fyndfördelats till museet. Två personer kommer att arbeta med konserveringsförberedande åtgärder.

Projektets resultat från de första 11 månadernas arbete är över förväntan. Just nu har ca 100 000 nya poster skapats i databasen (ca 75 000 föremålsposter och ca 6 ton ben) och ca 11 000 digitala föremålsfotografier tagits inom projektet. Allt material är omedelbart tillgängligt via Sök i samlingarna.
För mer information kontakta Registeransvarig (e-postadressen visas längst ner i sidan).