Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
 
Ny version av Sök i samlingarna
Historiska museets stora söktjänst Sök i samlingarna har nu uppdaterats och utökats. Webbplatsen har ny formgivning och det har blivit lättare att överblicka alla funktioner i ett helt nytt menysystem.
En kort sammanfattning av förändringar och förbättringar:


 • Ny färg och form

 • Ny sidbredd

 • Ny meny som gör det lättare att överblicka tjänstens olika funktioner och sidor

 • Du kan styra hur många objekt du vill se per resultatsida

 • Lättare att få se information om objekt. Klicka på aktuell rad i ett sökresultat för att se mer information om objektet

 • Utökade möjligheter for att söka efter osteologiska material

 • Lättare att se ett objekts relationer

 • Lättare att referera till objekt

 • Ny översikt över Historiska museet olika kataloger med länkexempel

 • Fylligare och tydligare översikt över databasens innehåll och dess användning

 • Nya temasidor. Följ tillväxten i SHM:s databas för landskap, socknar och enskilda sakord

 • Bättre och fylligare nyhetsbevakning. Nyhetsarkiv

 • Följ nyheter och databastillväxt i Sök i samlingarna genom flera olika RSS-flöden

 • Länksamling med länkar till andra föremåls- och bilddatabaser, länkarkiv och diskussionsforum med anknytning till ämnet

 • Reviderat och utökat hjälpsystem


Du når söktjänsten som tidigare på adressen www.historiska.se/data
För mer information kontakta Registeransvarig (e-postadressen visas längst ner i sidan).