Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
 
Nya digitaliserade kataloger publiceras
Historiska museet publicerar nu ytterligare tre digitaliserade kataloger (sammanlagt ca. 57 000 nya sidor) bland annat museets katalog över järnåldersföremål. Sammanlagt nära 300 000 digitala dokument och fotografier är därmed tillgängliga genom museets katalogläsningssystem och söktjänster.
Katalogkort i järnålderskatalogen

Katalogkort i järnålderskatalogen

Historiska museet har genomfört omfattande skanningar av museets äldre föremålsdokumentation inom ramen för satsningar på digital föremålsinformation. Tidigare har t. ex. huvudkatalogen och ett antal föremålskataloger -stenålder, bronsålder och medeltid - publicerats. Nu avslutas arbetet genom tillgängliggörandet av ytterligare tre kataloger:

  • Järnålderskatalogen (41 241 katalogsidor)

  • Specialkatalog över fynden från Hultabyborg (2 718 katalogsidor)

  • Specialbilagor med bl. a. föremål från Korsbetningen, Bulverket, Vreta kloster, Alvastra kloster, Varnhems kloster m. fl. (12 904 sidor)


Katalogerna är tillgängliga genom sökningar på topografiska uppgifter eller inventarienummer inom söktjänsten (välj Sök inventarienummer eller Sök fyndplats). Om du redan vet önskat inventarienummer, når du dokumentationen direkt i vårt katalogläsningssystem.
För mer information kontakta Registeransvarig (e-postadressen visas längst ner i sidan).