Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
 2011-05-16:
Planerat driftavbrott 2011-05-19
 
På torsdag förmiddag den 19/5 så stängs Historiska museets samlingstjänster ner för serverunderhåll. Avbrottet beräknas pågå i två timmar (klockan 10-12) och berörda system är Sök i samlingarna, katalogläsningssystemet, vissa bilder på Historiska.se och samtliga våra digitala bildlänkar och originalsideslänkar i K-samsök. Vi ber om ursäkt för alla eventuella problem som detta orsakar.

Läs merLäs mer
 
 2011-02-17:
Planerat driftavbrott för vår bildserver 2011-02-21 kl 17-19
 
Vi genomför en planerad uppgradering av vår mediaservermiljö (virtualisering) måndagen den 21/2 efter kl 17:00. Det betyder att bilder och länkar till dokument inte kommer att fungera under tiden för underhållet. Berörda system är Sök i samlingarna, katalogläsningssystemet, vissa bilder på Historiska.se och samtliga våra digitala bildlänkar i K-samsök. Underhållet tar någon timme eller två att genomföra. Vi ber om ursäkt för alla eventuella problem som detta orsakar.

Läs merLäs mer
 
 2010-11-11:
Tekniskt underhåll
 
Vi håller på med ett planerat tekniskt underhåll och uppgraderar vår serverpark. Det kan därför förekomma driftstörningar den närmaste tiden som berör Sök i samlingarna och katalogläsningssystemet.

Läs merLäs mer
 
 2010-10-21:
WebbGIS stängs ner
 
Historiska museets WebbGIS (Mapview) har stängts ner och systemet avvecklats.

Läs merLäs mer
 
 2010-06-23:
Planerat driftavbrott 2010-06-23
 
2010-06-23 ca 18:30 planeras ett kortare driftavbrott på grund av uppgradering av teknisk infrastruktur. Alla webbtjänster från Historiska museet berörs av detta och Sök i samlingarna och katalogläsningssystemet kommer därför inte att vara tillgängliga under avbrottet.

Läs merLäs mer
 
 2010-04-27:
Ny start- och söksida i Sök i samlingarna
 
För att göra det lättare för fler att söka och hitta mer i Historiska museets samlingar har vi utvecklat en ny sökfunktion. Du kan nu fritextsöka - "Googla" - i Historiska museets databas.

Läs merLäs mer
 
 2010-03-11:
Creative Commons i Sök i samlingarna
 
Sedan en tid tillbaka är alla föremålsbilder från Historiska museet fria att använda för icke-kommersiellt bruk. Museet har valt att använda Creative Commons-licenser för att göra det tydligt vad som gäller för alla er som vill använda bilderna.

Läs merLäs mer
 
 2009-11-26:
Fortsatt utveckling av Mina samlingar
 
Tjänsten Mina samlingar fortsätter att utvecklas. Nu lanseras några nyheter och förbättringar.

Läs merLäs mer
 
 2009-05-04:
Driftstörningar i Sök i samlingarna 2009-05-08
 
Fredagen den 8 maj 2009 kan det förekomma planerade driftstörningar i Sök i samlingarna i samband med systemunderhåll.

Läs merLäs mer
 
 2008-12-09:
Vill du bidra med information i Sök i samlingarna?
 
Just nu planeras för nya funktioner i Sök i samlingarna som ska ge bättre verktyg för er användare. Funktionerna kommer att vara tillgängliga för inloggade användare och bygger på att ni har möjlighet att vara mer delaktiga och kunna bidra med information.

Läs merLäs mer
 
 2008-10-29:
Ändringar i landskapslistan och periodindelning
 
Historiska museet anpassar just nu sina databaser så att de blir bättre standardiserade och anpassade för projektet K-samsök som just nu drivs vid Riksantikvarieämbetet. Norrbotten hanteras nu som ett landskap och Folkvandringstiden flyttas från äldre- till yngre järnålder. Ändringarna genomfördes 2008-10-28.

Läs merLäs mer
 
 2008-05-26:
Förbättringar i Sök i samlingarna
 
Idag lanseras en ny version av Sök i samlingarna. Den nya versionen har förbättrats på flera punkter och nya sätt att överblicka och nå samlingarna introduceras.

Läs merLäs mer
 
 2008-05-22:
Avisering av driftstörningar
 
Fredagen den 23/5 och under den efterkommande helgen kommer det att kunna bli ett antal avbrott och driftstörningar i Sök i samlingarna i samband med att programvara uppdateras.

Driftstörningarna berör inte katalogläsningssystemet och Historiska museets vanliga webbsite.

Läs merLäs mer
 
 2007-08-24:
Planerade driftavbrott 13-16 september
 
Historiska museets IT-miljö ska under september flyttas till en ny driftspartner. Museet ska framledes inhysa sina servrar hos Statens maritima museer. Det betyder att museets webbplatser kommer att ha driftstörningar i olika grader under perioden som driften migreras. Detta gäller även Sök i samlingarna och dess undersystem katalogläsningssystemet CatView och kartapplikationen Mapview.

Läs merLäs mer
 
 2007-03-23:
Uppordning av material från Vreta kloster
 
Flera viktiga äldre delar av samlingarna har uppordnats inom Statens historiska museers accessprojekt Invite - Öppna samlingar vid SHMM. Resultaten är tillgängliga direkt via Sök i samlingarna. Nu inleds en serie presentationer av enskilda uppordningsteman. Först i raden är Vreta kloster.

Läs merLäs mer
Fotografi | Trebensgryta från Vreta kloster
 
 2007-02-19:
Accessprojektet fortsätter på Historiska museet
 
Statens historiska museer (SHMM) har beviljats ytterligare 7,6 miljoner kronor av Kulturrådet för accessprojektet under 2007. Projektet, som sammanlag sysselsätter 27 personer, fortsätter året ut.

Läs merLäs mer
 
 2006-12-18:
Ny version av Sök i samlingarna
 
Historiska museets stora söktjänst Sök i samlingarna har nu uppdaterats och utökats. Webbplatsen har ny formgivning och det har blivit lättare att överblicka alla funktioner i ett helt nytt menysystem.

Läs merLäs mer
 
 2006-11-21:
Textilkammaren i Sök i samlingarna
 
Historiska musesets Textilkammare är nu digitaliserad och tillgänglig i Sök i samlingarna

Läs merLäs mer
Bild | Dyna från Ög, Åsbo sn, Åsbo
 
 2006-10-16:
Guldrummet mer tillgängligt
 
Historiska musesets Guldrumsutställning är nu digitaliserad och tillgänglig i Sök i samlingarna.

Läs merLäs mer
Bild | Halskrage | Ålleberg, Västergötland
 
 2006-08-17:
Nya digitaliserade kataloger publiceras
 
Historiska museet publicerar nu ytterligare tre digitaliserade kataloger (sammanlagt ca. 57 000 nya sidor) bland annat museets katalog över järnåldersföremål. Sammanlagt nära 300 000 digitala dokument och fotografier är därmed tillgängliga genom museets katalogläsningssystem och söktjänster.

Läs merLäs mer
Katalogkort i järnålderskatalogen
 
 2006-05-22:
Sök i samlingarna version 1.1
 
Ett antal mindre förbättringar i Sök i samlingarna lanseras nu i och med en ny version av söktjänsten. Det blir därmed lättare att hitta rätt när du söker och att få en överblick över all digital information på museet från en viss socken.

Läs merLäs mer
 
 2006-05-08:
Följ Historiska museets arbete med samlingarna i Accessprojektet
 
Accessprojektet - Invite - öppna samlingar vid SHMM, har nu pågått mer än en månad sedan starten i början av april 2006. Tretton personer arbetar för fullt med digitalisering av samlingarna. Du kan nu läsa mer om projekten och fortlöpande överblicka projektens resultat i arbetet med accession, teamtiskt uppordning och osteologisk uppordning.

Läs merLäs mer
 
 2006-04-10:
Ny karttjänst - överblicka samlingarna i en karta
 
Historiska museet lanserar idag den nya söktjänsten MapView, där forskare, studenter och kulturmiljövård kan överblicka samlingarna ur ett kartperspektiv. Genom söktjänsten får man en visuell överblick över de platser som museets föremål härrör från.

Läs merLäs mer
 
 2006-02-24:
Omfattande satsningar på digitalisering av samlingarna vid SHMM 2006-2007
 
Kulturrådet har beviljat Statens historiska museer (SHMM) 7 560 000 kronor för projektet Invite - Öppna samlingar vid SHMM. Projektet kommer att arbeta på bred front med digitalisering och tillgängliggörande av samlingarna och berör samtliga enheter och museer inom myndigheten. Sammanlagt 21 personer kommer att rekryteras till myndigheten. Projektet beräknas starta den 3 april.

Läs merLäs mer
 
 2006-02-13:
Stenålderns kortkatalog digitaliserad
 
Historiska museets kortkatalog över fynd från stenåldern har digitaliserats och finns nu tillgänglig i katalogläsningssystemet. De 10 380 katalogkortssidorna är sökbara via museets inventarienummer.

Läs merLäs mer
Bild | Katalogkort | Stenålderskatalogen
 
 2006-02-03:
Nya möjligheter för osteologer i Sök i samlingarna
 
Osteologer kan nu göra förfrågningar kring osteologiskt material direkt i Sök i samlingarna. Förfrågningen bifogar en benlista (med ditt urval av benposter) hämtat från Mina listor.

Läs merLäs mer
Bild | Skelett | Bäckaskogskvinnan