Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Information om Historiska museets textilkatalog:
Katalogen är en sakordskatalog som beskriver textila föremål från svenska kyrkor från medeltiden till 1900-talets första hälft. De flesta textilierna i samlingen är liturgiska d v s har används i mässor och gudstjänster inom kyrkan. I samlingen finns även textilier som ursprungligen har använts i en profan miljö.

Katalogen är sorterad efter olika föremålsgrupper, som till exempel mässhakar, korkåpor, kollekthåvar och bokdynor. Inom varje grupp är föremålen ordnade efter kyrkans namn. Katalogen omfattar ca 1400 sidor.

Texten på korten är vanligtvis maskinskriven och på de äldre korten finns föremålen även fotodokumenterade. Omfattningen av föremålsdokumentation på korten varierar. Ofta ses hänvisning till den sk Pietasbekrivningen som är en dokumentation av föremål i samband med konservering vid föreningen Pietas och senare Riksantikvarieämbetet. Beskrivningen förkortas Pietas nr eller P.nr (t ex P.nr 6063/84). Dokumentationen finns på ATA (Antikvarisk-topografiska arkivet).

De första korten skrevs av C.R. af Ugglas på 1930-talet. Från 40-talet fortsatte Agnes Geijer hans arbete och hon är den antikvarien som skrivit flest katalogkort. Anne Marie Franzén börjar skriva kort på 50-talet till en bit in på 60-talet. Därefter följer en period med flera antikvarier engagerade i arbetet, som Inger Estham, Margareta Wirgin och Anna Borggren. En del osignerade kort förekommer. I början av 1990-talet fanns en eftersläpning på kortskrivande och den då nyanställda amanuensen Mari-Louise Franzén fick skriva kortfattade kort för att katalogen skulle bli fullständig. De sista korten skrevs 2002 därefter har nya föremål registrerats i vårt föremålsinformationssystem MIS.

Visa katalog Exempel på textilkatalogen