Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Information om Historiska museets stenålderskatalog:
Stenålderskatalogen beskriver föremål från stenåldern i SHM:s samlingar. Katalogen är ordnad topografiskt efter landskap och socken i alfabetisk ordning. Inom varje socken är fynden ordnade efter inventarienummer. Katalogen upprättades i början av 1930-talet efter ett förslag framlagt 1926 av amanuens Axel Bagge. År 1930 beslöt intendentmötet vid myndigheten att katalogen skulle anläggas. För stenålderns del delades katalogen upp i två olika fyndtyper – boplatsfynd och övriga fyndtyper, d.v.s. depå- och gravfynd. Från mitten av 1970-talet blev arbetet med katalogisering eftersatt. Den topografiska katalogen blev inte uppdaterad och det finns stora luckor i den från tiden mellan mitten av 1970-talet till slutet av 1980-talet. När myndigheten fick tillgång till datorer för ordbehandlig i slutet av 1980-talet underlättades katalogiseringsarbetet betydligt och den topografiska katalogen fick återigen påfyllning. Den topografiska katalogen avslutades år 2004 när museets digitala föremålssystem MIS togs i bruk. Katalogen omfattar nära 10 900 sidor.

Visa katalog Exempel på stenålderskatalogen