Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Information om Historiska museets huvudkatalog:
Huvudkatalogen är originalförteckningen över samlingarna. Huvudkatalogen är ordnad efter inventarienummer och innehåller beskrivningar av föremålen och dess härkomst. Föremålen är ofta avbildade genom teckningar eller målningar. I huvudkatalogen finns ibland också hänvisningar till specialkataloger, som innehåller inventarienummer som omfattar en stor mängd föremål. Den äldsta förteckningen över samlingen är daterade till 1803. Ett mer systematisk arbete med att föra huvudkatalog eller s.k. inventarium påbörjades 1837 av Bror Emil Hildebrand, och än idag tillförs nya fynd och föremål i inventarieförteckningen.

Fram till 1950 är katalogen i huvudsak handskriven och inbunden i folieformat. Därefter är den maskinskriven och inbunden i A4-format. Från 1975 upphör de inbundna katalogerna. De föremål som därefter tillfallit museets samlingar finns beskrivna på lösa ark som förvaras i kapslar. Under senare år har även textinformation om föremålen producerats digitalt och lagras i word-dokument.

Till huvudkatalogen har också bifogats brev, kvitton och handlingar som rör föremålens inlämmande i museet. Dessa dokument berättar inte bara något om de arkeologiska och historiska föremålen, de är också intressanta ur ett kultur- och vetenskapshistoriskt perspektiv. På grund av dessa så kallade åtkomsthandlingar, som lagts som bilagor till föremålsförteckningen, har huvudkatalogen fått smeknamnet Bilagan.

I de perioder där huvudkatalog (bilagan) och åtkomsthandlingar är bundna i skilda volymer benämns huvudkatalogen som Inventarium.

Huvudkatalogen består egentligen av flera olika serier, som i många fall överlappar varandra:

Huvudkatalog AInventarium (DIa)
Invnr. 1-12650 och 20400-28799.
Huvudkatalog som endast består av inventarieförteckningar, där åtkomsthandlingarna är utsorterade.Visa katalog Exempel
Huvudkatalog BBilagor till Inventarium (DIb)
Invnr. 375-20399 och 28800-34000.
Huvudkatalog bestående av inventarieförteckningar med åtföljande åtkomsthandlingar.Visa katalog Exempel
Huvudkatalog CInventarium (DIab)
Invnr. 389-2300.
Är mer eller mindre en avskrift/renskrift av delar av Huvudkatalogen A. Skillnader mellan dessa kataloger kan dock förekomma.Visa katalog Exempel
Huvudkatalog DInventarium, Ny följd (DIae)
Invnr. 11261-15499.
Är mer en accessionsliggare (inventarieliggare) med korta beskrivningar av fynden samt uppgift om avlämnare och inlösensumma.Visa katalog Exempel
Huvudkatalog EÅtkomsthandlingar (DIc)
Invnr. 20400-28799.
Ett komplement till Huvudkatalogen som innehåller åtkomsthandlingar, rapporter och korrespondens.Visa katalog Exempel
Huvudkatalog FBilagor till Hildebrands Inventarium (KMK)
Invnr. 375-4052.
Ett komplement till Huvudkatalogen som innehåller förteckningar över mynt och medaljer. Visa katalog Exempel