Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Information om Historiska museets bronsålderskatalog:
Bronsålderskatalogen beskriver föremål från bronsåldern i SHM:s samlingar. Bronsålderskatalogen är upprättad efter ett system att ordna de förhistoriska fynden topografiskt med hjälp av katalogkort. Idén till kortkatalogen framfördes av Axel Bagge redan 1926 och kom att tidigast beröra stenåldersmaterialet på SHM. Andreas Oldeberg blev i början av 1950-talet ansvarig för sten- och bronsålderssamlingarna. Med honom tog registreringen efter den nya topografiska modellen fart på allvar för bronsåldern vid sidan av att man fortsatte föra den traditionella katalogen. En stor del av de nya topografiska katalogtexterna använde Oldeberg som underlag för den omfattande publikationen 'Die ältere Metallzeit in Schweden' i två delar utgiven 1974. Det praktiska arbetet med att upprätta nya lappkataloger kom att bli en kvinnosyssla. För arbetet anställdes under årens lopp ett stort antal kontorister som under ledning av antikvarien Louise Cederschiöld fick uppgiften att för hand och senare på skrivmaskin föra över uppgifterna till nya kort. Katalogen omfattar 8 202 sidor.

Visa katalog Exempel på bronsålderskatalogen