Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Information om Historiska museets översiktskatalog:

Översiktkatalogen består av en sammanfattning av huvudkatalogens innehåll. Den är sorterad efter inventarienummer och innehåller uppgifter om fyndets geografiska ursprung, vad fyndet omfattar, och under vilka omständigheter det har hittats. Översiktkatalogen började tryckas redan 1891 och publicerades årsvis i Kungliga Vitterhetsakademiens Månadsblad, och därefter i Fornvännen. Efter 1936 utkom katalogen i en egen publikation under namnet Tillväxten. Namnet syftar på föremålen i samlingarna, vars antal växer till varje år. Den tryckta katalogen består av 22 band och omfattar 31 457 inventarienummer. Även om översiktkatalogen inte längre ges ut i bokform produceras ändå textinformation om varje inventariefört fynd som ett led i föremålens dokumentation. Dessa texter är nu också tillgängliga via pdf-filer.

Vid nyaccession från och med år 2005 lagras översiktlig information om accessionen i en databas. Texterna nås via katalogläsningssystemet eller i sidan Visa inventarienummer.


Visa katalog Exempel på översiktskatalogen