Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 9872 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 3 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 6 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 5 sidor.
Sammanlagt 16 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 kyrklig föremål
Sammanlagt 1 databaspost.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (5 bilder) PicLens
Accessionsår 1895
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Ha Hanhals» Hanhals kyrka
MedeltidObekant
Visa bilder
Inventarienumret har visats 11 gånger