Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 9439 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 3 sidor.
Visa kataolgerJärnålderskatalog, 2 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 1 sida.
Sammanlagt 8 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 föremålspost
Sammanlagt 1 databaspost.
Accessionsår 1894
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Up Adelsö»
-
JärnålderGravfynd
Inventarienumret har visats 1 gång