Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 8272 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 2 sidor.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 3 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 8 sidor.
Visa kataolgerDepositionskatalog, 1 sida.
Sammanlagt 15 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 7 föremålsposter
Sammanlagt 7 databasposter.
Accessionsår 1888
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Up Sigtuna» Sankt Pers kyrkoruin
JärnålderObekant
MedeltidGravfynd
MedeltidObekant
Inventarienumret har visats 3 gånger