Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 7890 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 2 sidor.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 12 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 34 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 13 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 35 sidor.
Visa kataolgerTextilkatalog, 1 sida.
Sammanlagt 98 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 11 kyrkliga föremål (2 i museets utställningar)
Sammanlagt 11 databasposter.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (49 bilder) PicLens
Accessionsår 1886
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Ög Appuna» Appuna gamla kyrka
MedeltidObekant
Visa bilder
Inventarienumret har visats 2 gånger