Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 6819 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 2 sidor.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 3 sidor.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 131 sidor.
Visa kataolgerBronsålderskatalog, 4 sidor.
Visa kataolgerJärnålderskatalog, 85 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 34 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 93 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 13 sidor.
Visa kataolgerRapport, 1 sida.
Sammanlagt 366 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 111 föremålsposter (8 i museets utställningar)
Visa föremål 1 kyrklig föremål
Sammanlagt 112 databasposter.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (75 bilder) PicLens
Accessionsår 1881
Samling Trädgårdh
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige
-
-
-
BronsålderDepåfynd?
OkäntObekant
Visa bilder
Sverige Sk
-
-
StenålderLösfynd?
BronsålderObekant
JärnålderObekant
Sverige Sk
-
Ystad (i trakten av)
BronsålderObekant
Sverige Sm
-
-
StenålderObekant
JärnålderObekant
Visa bilder
Sverige Sm Bäckebo» Sandslätt
StenålderLösfynd
Sverige Sm Bäckebo» Skåningsmåla
StenålderLösfynd?
Sverige Sm Döderhult» Döderhultsviks köping
StenålderLösfynd?
Sverige Sm Halltorp» Högeberga
BronsålderDepåfynd?
Sverige Sm Halltorp» Värnanäs?
BronsålderLösfynd?
Sverige Sm Kalmar» Norra Vallen
Nyare tidBoplatsfynd
Visa bilder
Sverige Sm Kläckeberga» Krafslösa
StenålderLösfynd
Sverige Sm Ljungby» Vassmolösa
StenålderLösfynd
Sverige Vr Trankil» Grundviken
StenålderLösfynd
Sverige Öl
-
-
StenålderObekant
JärnålderObekant
Visa bilder
Sverige Öl Algutsrum» Holmetorp
JärnålderGravfynd
Visa bilder
Sverige Öl Glömminge»
-
StenålderLösfynd?
StenålderLösfynd
JärnålderLösfynd?
Sverige Öl Gårdby» Gårdby by
JärnålderGravfynd
Sverige Öl Högsrum» Räpplinge?
JärnålderGravfynd
Sverige Öl Norra Möckleby» Gunnarstorp
StenålderLösfynd?
JärnålderLösfynd
Sverige Öl Resmo» Resmo
JärnålderLösfynd?
Sverige Öl Runsten» Dyestad
JärnålderLösfynd?
Visa bilder
Sverige Öl Räpplinge»
-
BronsålderLösfynd
Sverige Öl Räpplinge» Räpplinge by
Nyare tidBoplatsfynd
Sverige Öl Sandby» Sandby by
JärnålderGravfynd
Sverige Öl Sandby» Skarpa Alby
JärnålderLösfynd?
Sverige Öl Segerstad» Mellby
JärnålderGravfynd
Sverige Öl Torslunda» Färjestaden
StenålderLösfynd?
Sverige Öl Torslunda» Skogsby
StenålderLösfynd
Sverige Öl Torslunda» Tveta
Nyare tidLösfynd?
Sverige Öl Långlöt» Folkeslunda
Sverige Öl Sandby»
-
Visa bilder
Sverige Sm
-
Kalmar län
Visa bilder
Inventarienumret har visats 71 gånger