Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 6530 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 2 sidor.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 3 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 10 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 10 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 7 sidor.
Sammanlagt 33 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 2 kyrkliga föremål
Sammanlagt 2 databasposter.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (17 bilder) PicLens
Accessionsår 1880
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Ög Vånga» Vånga kyrka
MedeltidObekant
Visa bilder
Inventarienumret har visats 3 gånger