Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 6263 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 4 sidor.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 8 sidor.
Visa kataolgerJärnålderskatalog, 18 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 3 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 53 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 16 sidor.
Visa kataolgerDepositionskatalog, 12 sidor.
Sammanlagt 115 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 25 föremålsposter (2 i museets utställningar)
Visa föremål 1 kyrklig föremål
Sammanlagt 26 databasposter.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (33 bilder) PicLens
Accessionsår 1878
Samling Dybeck
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige
-
-
-
StenålderLösfynd?
JärnålderLösfynd?
Nyare tidObekant
Sverige Hs Trönö» Bergbacken
JärnålderLösfynd?
Sverige Nä Asker»
-
StenålderLösfynd?
Sverige Nä Götlunda» Urvalla
JärnålderGravfynd
Sverige Nä Stora Mellösa»
-
StenålderLösfynd?
Sverige Sm Målilla» Hullingen
OkäntLösfynd
Sverige Sö Gillberga»
-
StenålderLösfynd?
Sverige Sö Julita»
-
StenålderLösfynd?
Visa bilder
Sverige Sö Salem»
-
StenålderLösfynd?
Sverige Sö Ytterjärna» Alby hage
JärnålderGravfynd?
Sverige Sö Öja» Svartängstorp
StenålderLösfynd?
Sverige Sö Öja» Vallbäcks äng
StenålderLösfynd?
Sverige Up Estuna» Estuna kyrka
MedeltidObekant
Visa bilder
Sverige Up Gryta» Säva ägor
StenålderLösfynd?
Visa bilder
Sverige Up Lena» Ekby
JärnålderGravfynd
Sverige Up Odensala» Herrstad
JärnålderLösfynd?
Sverige Up Skederid» Torvalla Södergärde
JärnålderGravfynd?
Visa bilder
Sverige Up Skederid» Västra Ledinge
JärnålderGravfynd
Visa bilder
Sverige Up Össeby-Garn» Brottby
JärnålderGravfynd
Sverige Vs Västerås» Badelundaåsen
JärnålderGravfynd
Sverige Vs Kolsva» Bolstre
JärnålderGravfynd
Visa bilder
Sverige Sö Öja» Vallbäck
Sverige Sö Öja»
-
Sverige Up Skederid» Husby (Torvalla)
Sverige Sö Ytterjärna» Brandalsund
Sverige Vs Badelunda» Badelunda ås
JärnålderGravfynd
Visa bilder
Inventarienumret har visats 48 gånger