Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 4193 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 3 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 3 sidor.
Sammanlagt 8 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 2 kyrkliga föremål
Sammanlagt 2 databasposter.
Accessionsår 1869
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Sö Sundby» Sundby kyrka
MedeltidObekant
Inventarienumret har visats 0 gånger