Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 3986 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 6 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 3 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 1 sida.
Visa kataolgerPresentationsbild, 2 sidor.
Sammanlagt 14 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 kyrklig föremål
Sammanlagt 1 databaspost.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (3 bilder) PicLens
Accessionsår 1868
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Vg Hemsjö» Hemsjö kyrka
MedeltidObekant
Visa bilder
Inventarienumret har visats 3 gånger