Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 34619 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Sammanlagt 0 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 936 föremålsposter
Visa föremål 108 benposter (82,75 kg)
Visa föremål 2 kyrkliga föremål
Sammanlagt 1046 databasposter.
Accessionsår 2006
Samling
Kommentar Sö, Strängnäs, Rådstugan 4, RAÄ 314
Diarienummer SHM 602-1180-2003
Raä 5277/83
Accessionstext
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Sö Strängnäs» Rådstugan
JärnålderBoplatsfynd
MedeltidBoplatsfynd
Referens skapad av användare
Inventarienumret har visats 1 gång