Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 34462 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Sammanlagt 0 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 föremålspost
Visa föremål 9 benposter (1,3 kg)
Sammanlagt 10 databasposter.
Accessionsår 2006
Samling
Kommentar Ög, Heda sn, RAÄ 114, Töringe 1:3, Uttersberg
Diarienummer SHM 602-1213-2000
Raä 321-3632-1999
Accessionstext
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Ög Heda» Töringe, Uttersberg
Referens skapad av användare
Inventarienumret har visats 264 gånger