Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 30717 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 53 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 696 sidor.
Visa kataolgerGallringsbeslut, 1 sida.
Sammanlagt 751 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 2017 föremålsposter
Visa föremål 221 benposter (153,984 kg)
Sammanlagt 2238 databasposter.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (695 bilder) PicLens
Accessionsår 2012
Samling
Kommentar Ög, Vadstena, Raä 21, kv. Handelsmannen
Diarienummer SHM 602-35-2012
Raä 321-1126-2005
Accessionstext
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Ög Vadstena» Kvarteret Handelsmannen
MedeltidBoplatsfynd
Visa bilder Referens skapad av användare
Inventarienumret har visats 54 gånger