Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 29974 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 2 sidor.
Visa kataolgerJärnålderskatalog, 5 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 13 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 1 sida.
Sammanlagt 22 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 4 föremålsposter
Visa föremål 13 benposter (6,386 kg)
Sammanlagt 17 databasposter.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (10 bilder) PicLens
Accessionsår 1974
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Go Lärbro» Stora Hammars
JärnålderLösfynd
Visa bilder
Inventarienumret har visats 53 gånger