Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 27171 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 2 sidor.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del E), 7 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 2 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 4 sidor.
Sammanlagt 16 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 föremålspost
Sammanlagt 1 databaspost.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (1 bild) PicLens
Accessionsår 1963
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Hs Njutånger» Nordmyra
MedeltidLösfynd?
Visa bilder
Inventarienumret har visats 0 gånger