Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 26274 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 34 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 102 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 6 sidor.
Visa kataolgerRapport, 1 sida.
Sammanlagt 144 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 84 föremålsposter
Visa föremål 2 kyrkliga föremål
Sammanlagt 86 databasposter.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (6 bilder) PicLens
Accessionsår 1960
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Go Väskinde» Väskinde kyrka
MedeltidObekant
Nyare tidObekant
Visa bilder
Sverige Sk Västra Karaby» Västra Karabys kyrkogård
Inventarienumret har visats 8 gånger