Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 25969 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 10 sidor.
Visa kataolgerStenålderskatalog, 2 sidor.
Sammanlagt 13 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 4 benposter (0,104 kg)
Sammanlagt 4 databasposter.
Accessionsår 1958
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige La Stensele» Juktån, Ostnäset, lokal 1041
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Umeälven, lokal 1053
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Ume älv, Rusfors, Lokal 1069
Sverige La Stensele» Juktån, Ostnäset, lokal 1040
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Pauselet, Storholmen, lokal 1071
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Paulund, lokal 1072
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Pauselet, Haraholmen, lokal 1059
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, lokal 1085
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Stora Bastuträsk, lokal 1028
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Stora Tjikkiträsk, lokal 1035
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Stamholmen, lokal 1080
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Pauselet, Storholmen, lokal 1064
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Umeälven, Pauselet, Haraholmen, lokal 1058
StenålderBoplatsfynd
Referens skapad av användare
Sverige La Stensele» Stora Tjikkiträsk, lokal 1034
StenålderBoplatsfynd
Referens skapad av användare
Sverige La Stensele» Stora Tjikkiträsk, lokal 1036
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Stora Bastuträsk, lokal 1031
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Fikensgård, lokal 1089
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Ön Jovan, lokal 1043
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Pauselet, Långholmen, lokal 1078
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Juktån, Slåttesvik, lokal 1033
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Pauselet, Överstholmen, lokal 1075
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Pauselet, lokal 1076
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, lokal 1088
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Mossholmen, lokal 1042
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Umeälven, Pauselet, Döholmen, lokal 1049
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Pauselet, Storholmen, lokal 1069
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Pauselet, Storholmen, lokal 1062
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Mossholmen, lokal 1044
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Stora Bastuträsk, lokal 1029
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Stora Tjikkiträsk, lokal 1037
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Stora Bastuträsk, lokal 1032
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Juktån, lokal 1047
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, lokal 1063
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Pauselet, Yttersholmen, lokal 1082
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Pauselet (södra stranden), lokal 1084
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Umeälven, Pauselet, Döholmen, lokal 1057
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Pauselet, Långholmen, lokal 1079
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Umeälven, Åskilje, lokal 1051
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Gottjakkholmen, lokal 1055
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Stensele» Stora Bastuträsk, lokal 1030
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Pauselet, Långholmen, lokal 1077
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Tåskavanäset, lokal 1087
StenålderBoplatsfynd
Sverige La Lycksele» Umeälven, Pauselet, Storholmen, lokal 1070
StenålderBoplatsfynd
Inventarienumret har visats 1 gång