Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 25306 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del E), 1 sida.
Visa kataolgerPresentationsbild, 2 sidor.
Sammanlagt 5 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Sammanlagt 0 databasposter.
Accessionsår 1955
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige
-
-
-
Nyare tidObekant
Inventarienumret har visats 0 gånger