Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 23022 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 15 sidor.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del E), 2 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 86 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 15 sidor.
Visa kataolgerTextilkatalog, 61 sidor.
Visa kataolgerRapport, 1 sida.
Sammanlagt 181 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 3 föremålsposter
Visa föremål 34 kyrkliga föremål
Sammanlagt 37 databasposter.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (121 bilder) PicLens
Accessionsår 1943
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige
-
-
-
MedeltidObekant
Nyare tidObekant
Visa bilder
Sverige Up Älvkarleby» Älvkarleby kyrka
Nyare tidObekant
Sverige Ög Bjälbo» Bjälbo kyrka
MedeltidObekant
Visa bilder
Sverige Ög Krokek» Krokeks kyrka
MedeltidObekant
Visa bilder
Sverige Ög Stora Åby» Stora Åby kyrka
MedeltidObekant
Nyare tidObekant
Visa bilder
Sverige Ög Vadstena»
-
MedeltidObekant
Visa bilder
Sverige Up Lovö» Lovö
Visa bilder
Sverige Up
-
Okänd kyrka (Häggeby?)
Sverige Ög Vadstena» Vadstena kyrka
Visa bilder
Sverige Sm Dalhem» Dalhem
Visa bilder
Inventarienumret har visats 28 gånger