Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 23001 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del E), 1 sida.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 2 sidor.
Sammanlagt 5 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 föremålspost
Sammanlagt 1 databaspost.
Accessionsår 1943
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Up Sigtuna» Kvarteret Koppardosan
MedeltidBoplatsfynd
Referens skapad av användare
Inventarienumret har visats 0 gånger