Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 22387 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 1 sida.
Visa kataolgerSpecialkatalog, 71 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 221 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 30 sidor.
Sammanlagt 324 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 6 föremålsposter
Visa föremål 176 kyrkliga föremål
Sammanlagt 182 databasposter.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (26 bilder) PicLens
Accessionsår 1939
Samling Den Håkanssonska Avgjutningssamlingen
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Go Akebäck» Akebäcks kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Ala» Ala kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Alskog» Alskogs kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Ardre» Ardre kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Atlingbo» Atlingbo kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Barlingbo» Barlingbo kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Björke» Björke kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Boge» Boge kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Bro» Bro kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Bunge» Bunge kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Dalhem» Dalhems kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Eke» Eke kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Fardhem» Fardhems kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Fleringe» Fleringe kyrka ?
MedeltidObekant
Sverige Go Fole» Fole kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Fröjel» Fröjels kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Gammelgarn» Gammelgarns kyrka
MedeltidObekant
Visa bilder
Sverige Go Ganthem» Ganthems kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Garde» Garde kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Gerum» Gerums kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Grötlingbo» Grötlingbo kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Hablingbo» Hablingbo kyrka
MedeltidObekant
Visa bilder
Sverige Go Halla» Halla kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Hejde» Hejde kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Hejnum» Hejnums kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Hellvi» Hellvi kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Källunge» Källunge kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Lau» Lau kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Lojsta» Lojsta kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Lummelunda» Lummelunda kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Lärbro» Lärbro kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Martebo» Martebo kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Mästerby» Mästerby kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Othem» Othems kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Rone» Rone kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Sanda» Sanda kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Stånga» Stånga kyrka
MedeltidObekant
Visa bilder Bildlänk skapad av användare
Sverige Go Tofta» Tofta kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Vamlingbo» Vamlingbo kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Viklau» Viklau kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Vänge» Vänge kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Västergarn» Västergarns kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Väte» Väte kyrka
MedeltidObekant
Sverige Go Öja» Öja kyrka
MedeltidObekant
Sverige Vg Forshem» Forshems kyrka
MedeltidObekant
Visa bilder
Sverige Vg Gösslunda» Gösslunda kyrka
MedeltidObekant
Sverige Vg Hasslösa» Hasslösa kyrka
MedeltidObekant
Sverige Vg Husaby» Husaby kyrka
MedeltidObekant
Sverige Vg Hällstad» Hällstads kyrka
MedeltidObekant
Sverige Vg Lindärva» Lindärva kyrka
MedeltidObekant
Sverige Vg Norra Härene» Norra Härene kyrka
MedeltidObekant
Sverige Vg Skälvum» Skälvums kyrka
MedeltidObekant
Visa bilder
Sverige Vg Strö» Strö kyrka
MedeltidObekant
Sverige Vg Södra Ving» Södra Vings kyrka
MedeltidObekant
Sverige Vg Valstad» Valstads kyrka
MedeltidObekant
Sverige Öl Alböke» Alböke kyrka
MedeltidObekant
Sverige Öl Algutsrum» Algutsrums kyrka
MedeltidObekant
Sverige Öl Gärdslösa» Gärdslösa kyrka
MedeltidObekant
Sverige Öl Högby» Högby kyrka
MedeltidObekant
Sverige Öl Högsrum» Högsrums kyrka
MedeltidObekant
Sverige Öl Källa» Källa kyrka
MedeltidObekant
Sverige Öl Norra Möckleby» Norra Möckleby kyrka
MedeltidObekant
Sverige Öl Räpplinge» Räpplinge kyrka
MedeltidObekant
Sverige Öl Smedby» Smedby kyrka
MedeltidObekant
Sverige Vg Forshem»
-
Visa bilder
Sverige Vg Husaby»
-
Visa bilder
Sverige Go Hejnum»
-
Visa bilder
Sverige Go Tofta»
-
Visa bilder
Sverige Vg Strö»
-
Visa bilder
Sverige Vg Gösslunda»
-
Visa bilder
Sverige Go Fole»
-
Visa bilder
Sverige Go Barlingbo»
-
Visa bilder
Sverige Go Gammelgarn»
-
Visa bilder
Sverige Go Lärbro»
-
Visa bilder
Sverige Go Väte»
-
Visa bilder
Sverige Vg Hällestad»
-
Visa bilder
Sverige Go Martebo»
-
Visa bilder
Sverige Vg Norra Härene»
-
Inventarienumret har visats 73 gånger