Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 21280 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 1 sida.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 12 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 10 sidor.
Sammanlagt 24 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 föremålspost
Sammanlagt 1 databaspost.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (10 bilder) PicLens
Accessionsår 1936
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige
-
-
-
MedeltidObekant
Visa bilder
Inventarienumret har visats 8 gånger