Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 20727 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 2 sidor.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del E), 8 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 3 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 2 sidor.
Visa kataolgerTextilkatalog, 5 sidor.
Sammanlagt 21 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 2 kyrkliga föremål
Sammanlagt 2 databasposter.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (5 bilder) PicLens
Accessionsår 1934
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Ög Åsbo» Åsbo kyrka
Nyare tidObekant
Visa bilder
Inventarienumret har visats 339 gånger