Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 20294 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 2 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 7 sidor.
Visa kataolgerDepositionskatalog, 3 sidor.
Sammanlagt 13 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 föremålspost
Sammanlagt 1 databaspost.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (7 bilder) PicLens
Accessionsår 1933
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige
-
-
-
Nyare tidObekant
Visa bilder
Inventarienumret har visats 0 gånger