Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 19024 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 10 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 1 sida.
Sammanlagt 13 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 kyrklig föremål
Sammanlagt 1 databaspost.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (1 bild) PicLens
Accessionsår 1929
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Sk Trolle-Ljungby» Trolle-Ljungby kyrka
Nyare tidObekant
Visa bilder
Inventarienumret har visats 1 gång