Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 18914 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 4 sidor.
Visa kataolgerStenålderskatalog, 2 sidor.
Visa kataolgerBronsålderskatalog, 2 sidor.
Visa kataolgerJärnålderskatalog, 4 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 12 sidor.
Sammanlagt 25 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 föremålspost
Visa föremål 23 benposter (20,753 kg)
Sammanlagt 24 databasposter.
Accessionsår 1928
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Öl Vickleby» Karlevi
StenålderGravfynd
BronsålderGravfynd?
JärnålderGravfynd
Referens skapad av användare
Inventarienumret har visats 380 gånger