Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 18783 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 6 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 12 sidor.
Sammanlagt 19 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 12 föremålsposter
Sammanlagt 12 databasposter.
Accessionsår 1928
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Up Sigtuna» Storgatan
MedeltidBoplatsfynd
Inventarienumret har visats 0 gånger