Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 18562 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 10 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 7 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 6 sidor.
Sammanlagt 25 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 föremålspost
Sammanlagt 1 databaspost.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (13 bilder) PicLens
Accessionsår 1927
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Up Sigtuna»
-
MedeltidBoplatsfynd
Visa bilder
Inventarienumret har visats 7 gånger