Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 18117 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 10 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 3 sidor.
Sammanlagt 14 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 2 föremålsposter
Sammanlagt 2 databasposter.
Accessionsår 1926
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Vg Skara»
-
MedeltidLösfynd
Inventarienumret har visats 0 gånger