Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 16169 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 2 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 9 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 2 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 2 sidor.
Sammanlagt 16 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 2 kyrkliga föremål
Sammanlagt 2 databasposter.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (4 bilder) PicLens
Accessionsår 1918
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Ög Hov» Hovs kyrka
MedeltidObekant
Visa bilder
Inventarienumret har visats 0 gånger