Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 14494 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 4 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 4 sidor.
Visa kataolgerPresentationsbild, 3 sidor.
Sammanlagt 12 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 kyrklig föremål
Sammanlagt 1 databaspost.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (3 bilder) PicLens
Accessionsår 1911
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Vg Sjogerstad» Sjogerstads kyrka
MedeltidObekant
Visa bilder
Inventarienumret har visats 9 gånger