Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 14119 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 2 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 3 sidor.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 3 sidor.
Sammanlagt 9 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 27 kyrkliga föremål
Sammanlagt 27 databasposter.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (2 bilder) PicLens
Accessionsår 1910
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Sm Angerdshestra» Angerdshestra kyrka
MedeltidObekant
Visa bilder
Inventarienumret har visats 1 gång