Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 12272 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 2 sidor.
Visa kataolgerJärnålderskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 1 sida.
Sammanlagt 5 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 1 föremålspost
Sammanlagt 1 databaspost.
Accessionsår 1904
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Up Sigtuna» Sigtuna
JärnålderLösfynd
Inventarienumret har visats 4 gånger