Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela RSS Translate
Inventarienummer SHM 10419 | Visa kataolger Visa samtliga kataloger
Digitaliserade kataloger Visa kataolgerÖversiktskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del A), 2 sidor.
Visa kataolgerHuvudkatalog (del B), 28 sidor.
Visa kataolgerBronsålderskatalog, 8 sidor.
Visa kataolgerJärnålderskatalog, 9 sidor.
Visa kataolgerMedeltidskatalog, 1 sida.
Visa kataolgerDokumentationsbild, 34 sidor.
Sammanlagt 83 katalogsidor.
Digitaliserade objekt Visa föremål 26 föremålsposter (1 i museets utställningar)
Sammanlagt 26 databasposter.
Föremålsbilder Visa ett bildspel (20 bilder) PicLens
Accessionsår 1897
Samling
Kommentar
Diarienummer
Landskap Socken Lokal
DateringFyndtyp
Info Länkar
Sverige Ha
-
-
StenålderLösfynd?
Visa bilder
Sverige Nä
-
-
StenålderLösfynd?
Sverige Sk
-
-
StenålderLösfynd?
Sverige Vg
-
-
StenålderLösfynd?
Sverige Ög
-
-
StenålderLösfynd
BronsålderLösfynd?
JärnålderLösfynd?
MedeltidLösfynd
Visa bilder
Sverige Ög Östra Harg»
-
StenålderLösfynd
Visa bilder
Sverige Ög Vreta kloster» Kungsbro
Visa bilder
Sverige Sk Västra Vram»
-
Bronsålder
Visa bilder
Sverige Bl Ronneby»
-
Visa bilder
Sverige Ög Kaga» Lera
Sverige Vg Våmb»
-
Sverige Ög Vist» Skog
JärnålderLösfynd
Sverige Ög Vånga»
-
Järnålder
Visa bilder
Sverige Ög Åsbo»
-
Järnålder
Sverige
-
-
-
Inventarienumret har visats 92 gånger