Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Presentation av uppordningsteman inom accessprojektet
En viktig del av Historiska museets accessprojekt är uppordning av samlingarna. Uppordningen sker i teman och du kan följa arbetet i sidan Tematisk uppordning. Det osteologiska uppordningsarbetet följer ni i sidan Osteologisk uppordning. Vissa av dessa uppordningsteman presenteras mer utförligt nedan.