Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate

Bakgrund

Söktjänsten Sök i samlingarna är utvecklad för att tillgodose det informationsbehov som finns hos forskare, studenter och personer verksamma i kulturmiljövården - personer som kan tolka rådata, behärskar ämnets terminologi och har förståelse för hur data är strukturerade. Givetvis kan även andra kan dra nytta av tjänsten och bruka dess information, men här kommer i framtiden Historiska museet satsa på speciellt framtagen och bearbetad information kring samlingarna för en bredare målgrupp. Sök i samlingarna är därmed ett första steg i museets arbete att tillgängliggöra samlingarna.

Söktjänsten har utvecklats vid museet inom ramen för ett omfattande arbete att digitalisera och göra museet samlingar mer tillgängliga. Mer än 30 man-års arbete och stora investeringar ligger bakom databasuppbyggnad och systemutveckling. Ändå är endast delar av museets mycket omfattande samlingarna digitaliserade och tillgängliga via Internet. Du får aktuell kvantitativ information om databasens innehåll på sidan databasens omfattning.

Söktjänsten presenterar sex kategorier av information som hämtas från vårt interna informationssystem MIS (Museum Information System):

  • Inventarienummer. Ger dig information om det nummer som åsätts föremål som införlivas med museets samlingar. Ett nummer kan innehålla en eller flera fyndplatser och ett eller flera föremål eller benposter.
  • Fyndplatser. En fyndplats anger en plats där ett eller flera föremål eller benposter i våra samlingar påträffats, ofta namnet på en gård, by eller tätort. Om det rör sig om vår kyrkohistoriska samling är fyndplatsen en ursprungsplats för ett kyrkligt föremål, ofta en kyrka.
  • Föremål
  • En föremålspost omfattar ett eller flera föremål införlivade i museets samlingarna.
  • Utställda föremål
  • En möjlighet att söka bland utställda föremål (och benposter). du får uppgift om var i utställningarna föremålen finns.
  • Ben
  • En benpost omfattar ett eller flera människo- eller djurben som finns i museets samlingarna.
  • Föremålsbilder
  • Här kan du söka bland fotografier som presenterar ett eller flera föremål ur samlingarna.

Du får mer information om hur du söker och sökresultatens information på Hjälpsidan.