Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate

Referera

Sök i samlingarna refereras med adressen www.historiska.se/data.

Om du vill referera till objekt i Sök i samlingarna så ska du använda följande referenser:

  • Referera till ett inventarienummer - www.historiska.se/data/?invnr=11111. Använd inventarienummer.
  • Referera till en fyndplats - www.historiska.se/data/?fyndplats=22222. Använd fyndplatsens identitet
  • Referera till ett föremål eller benpost - www.historiska.se/data/?foremal=33333. Används föremålets identitet
  • Referera till en bild - www.historiska.se/data/?bild=44444. Använd bildens identitet
  • Referera till en socken - www.historiska.se/data/?socken=0001. Använd sockenkod
  • Referera till en nyhet - www.historiska.se/data/?nyhet=136. Använd nyhetens identitet

URL för att referera till ett objekt framgår även av objektets sida.

Referensen är beständig över tid och kommer därmed även att fungera även om SHM byter system eller söktjänst.